BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yurtlar Müdürlüğü

 

Yurtlarda Uygulanan Kurallar

Yurtta Uygulanan Kurallar 

Başkent Üniversitesi yurtlarında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen hükümler ve Özel Öğrenci Yurdu Hizmet Sunum Taahhütnamesi geçerlidir.

Öğrencilere kayıt sırasında  '' Özel Öğrenci Yurdu Hizmet Sunum Taahhütnamesi '' imzalatılıp 1 süreti öğrenciye verilmektedir.
Gerektiğinde ilan panolarında duyurular yapılmaktır.



 Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği »

 Hizmet Sunum Taahütnamesi