BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yurtlar Müdürlüğü

 

Belgeler ve Formlar

Misyonumuz 

Organizasyon Şeması

Yönetmelik

Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Covid-19 Tehşis ve Tanısına Yönelik Öğrenci Yurtlarında Uygulanacak Kurallar Talimatı

Formlar

Hizmet Sunum Taahhütnamesi

Memnuniyet Anketleri

2018-2019 Güz Dönemi Memnuniyet Anketi

2018-2019 Bahar Dönemi Memnuniyet  Anketi

2019-2020 Güz Dönemi Memnuniyet Anketi

2019-2020 Bahar Dönemi Memnuniyet Anketi

2020-2021 Güz Dönemi Memnuniyet Anketi

2020-2021 Bahar Dönemi Memnuniyet Anketi

 

 

Foto Galeri: