BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yurtlar Müdürlüğü

 

Yurtlarda Uygulanan Kurallar

Yurtta Uygulanan Kurallar 

Başkent Üniversitesi yurtlarında  Yükseköğrenim  Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen hükümler ve  Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmet Sunum Taahhütnamesi geçerlidir.

Öğrencilere kayıt sırasında  '' Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmet Sunum Taahhütnamesi '' imzalatılıp 1 süreti öğrenciye verilmektedir.

Gerektiğinde ilan panolarında duyurular yapılmaktır.

 Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği »

 Hizmet Sunum Taahütnamesi