BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yurtlar Müdürlüğü

 

Duyurular
2021-2022 Akademik Yılı COVID-19 Kapsamında Uygulanacak Esaslar

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında COVID-19 salgının önlenmesi amacıyla alınıp yazılı ve görsel basında yer alan son kararda aşı olmanın önemi vurgulanarak belirlenen yaş gurubunun üzerinde olan herkesin aşı yaptırmasının gerekli olduğu, ayrıca 06 EYLÜL 2021 tarihinden itibaren eğitimin her seviyede yüz yüze olacağı açıklanarak çalışanlar ve öğrencilerden aşı belgesi istenilmesi, aşı belgesi olmayanların haftada iki defa PCR testi yaptırmaları uyulması zorunlu kurallar olarak belirtilmiştir.

Üniversitemizde ki fiziki alanlarda(öğretim alanları, sosyal mekanlar ortak alanlar yurtlar) önlemler alınmış ve 15.03.2021 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ”COVID-19 Güvenli Kampüs belgesi” almaya hak kazanılmış olup Üniversitemize bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile diğer
eğitim ve sağlık birimlerimizde de aynı tedbirler alınarak titizlikle uygulamaya devam edilmektedir.

Üniversitemizde 2021-2022 Akademik Yılı güz döneminden itibaren eğitimin her aşamasının yüz yüze yapılmasına karar verilerek eğitim verilecek sınıfların fiziki şartları dikkate alıp mesafe kuralına göre kapasitelerinin belirlenmesinin yanı sıra hijyen, maske ve siperlik teminini kolaylaştırıcı önlemler alınmaktadır.

Üniversitemizin tüm birimlerinde çalışan akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin mevcut COVİD-19 tedbirlerine ek olarak aşı olmaları ve aşı olduklarını aşı kartıyla belgelemeleri, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin ise
negatif değerli PCR test sonucunu ibraz etmeleri ve haftada iki defa PCR testi yaptırmaları gerekmektedir.

Akademik ve idari personel ile öğrenciler test sonucunu alana kadar kendi tercihleri nedeniyle göreve ve eğitime devam edemeyeceklerinden mazeretli sayılmayarak 4857 ve 2547 sayılı kanunların devama ilişkin hükümlerinin, maske ve mesafe kuralına uymadıkları belirlenenler haklarında ise disiplin hükümlerinin uygulanmasına sebebiyet vereceklerdir.

Aşı ve PCR testi yaptırmak istemeyen Akademik ve İdari Personel ile Öğrencilerin süresinde başvurmaları halinde pandemi koşulları dikkate alınarak; Akademik ve idari personele ücretsiz izin, öğrencilere kayıt dondurma hakkı yönetmelik hükümlerine göre verilebilir.

Ayrıca, Üniversitemiz ve bağlı tüm birimlerini ziyaret edecek olan kişilere de aynı kurallar uygulanacaktır.

Bu hususlar dikkate alınarak Üniversitemizin Eğitim, Sağlık Kampüsleri, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile diğer Eğitim ve Sağlık birimlerinde çalışan Akademik ve İdari personel, öğrencilerimiz ve ziyaretçilerin kendilerinin ve toplumun sağlığını korumak amacıyla aşı olmaları, çalışma, eğitim ve ziyaret edecekleri birimlere geldiklerinde aşı kartlarını veya negatif değerdeki PCR test sonucunu hazır bulundurmaları gerektiği hususu önemle duyurulur.

REKTÖRLÜK